Siop Gymunedol / HAVARDS / Community Shop

Ffurflen addo Cyfranddaliadau neu Fenthyciad / Shares or Loan Pledge Form

(UN enw y daflen / ONE name per sheet)

Gwybodaeth Angenrheidiol / Required information *


*
*
*
*
**


Nodiadau:

Notes: